Špecialista elektrotechnik vo výskume a vývoji

26xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - rádioelektronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613T01 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - mikroelektronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - infoelektronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613T05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - elektronické systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613T11 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - automobilová elektronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - senzorika a avionické systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613T19 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika-technológie v automobilovej elektronike
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613T20 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika-progresívne mat. a technológie v autom.elektron.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613T21 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - elektronika a fotonika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - smartelektronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613T35 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektronika - fotonika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizácia - riadenie procesov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizácia-riadenie procesov získavania a sprac. surovín
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2621T05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizácia - robotika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2621T07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automat.-automatizácia a informatizácia procesov v priemysle
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizácia-automatiz.a informatizácia strojov a procesov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizácia-automatiz.a informatiz.v chémii a v potravin.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizácia-automatizácia a riadenie strojov a procesov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2621T21 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore automatizácia-aplikovaná telematika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2621T23 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telekomunikácie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2627T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telekomunikácie - multimediálne telekomunikácie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2627T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telekomunikácie-telekomunikačné a rádiokomunik. inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telekomunikácie - multimediálne inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telekomunikácie - multimediálne komunikačné technológie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2627T09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore telek.-multimediálne informačné a komunikačné technol.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektroenergetika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2634T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo-priemyselné manažérstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselné inžin.-personálna práca v priemyselnom podn.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo-priemyselný manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo-riadenie a ekonomika podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kybernetika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2647T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kybernetika - inteligentné systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2647T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kybernetika - kybernetika a informačno-riadiace systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2647T05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kybernetika - robotika a kybernetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore biomedicínske inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika-elektroenergetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika-elektrotechnické inžinierstvo
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2675T22 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika-elektrické pohony
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika - výkonové a polovodičové systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika-priemyselná elektrotechnika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika-výkonové elektronické systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore elektrotechnika-elektrotechnické systémy
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie