Špecialista riadenia kvality v elektrotechnike

26xxVxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore teoretická elektrotechnika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore teoretická elektrotechnika - priemyselná elektrotechnika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektronika - rádioelektronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613V01 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektronika - mikroelektronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektronika - infoelektronika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613V05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektronika - elektronické meracie systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613V14 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektronika - letecké a priemyselné elektronické systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2613V18 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektronika - elektronika a fotonika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektronika - elektronické systémy a spracovanie signálov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore inteligentná elektronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore automatizácia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2621V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore automatizácia - automatizácia a riadenie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore automatizácia - riadenie procesov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore automatizácia-automatizácia a informatizácia procesov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore automatizácia-automatiz.a informatizácia strojov a procesov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore automatizácia-automatizácia a riadenie strojov a procesov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2621V21 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore telekomunikácie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore telekomunikácie - multimediálne komunikačné technológie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2627V09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore silnoprúdová elektrotechnika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore silnoprúdová elektrotechnika-elektrotechnické systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektroenergetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo - riadenie priemyselnej výroby
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore priemyselné inžinierstvo-priemyselné manažérstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore priemyselné inžin.-personálna práca v priemyselnom podn.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kybernetika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2647V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kybernetika - inteligentné systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2647V03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kybernetika - kybernetika a informačno-riadiace systémy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2647V05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kybernetika - robotika a kybernetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kybernetika - modelovanie a simulácia procesov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektrotechnológie a materiály
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore elektrotechn.a mat.-progres.mat.a techn.v autom.elektronike.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2649V03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore technológie v automobilovej elektronike
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2649V05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore biomedicínske inžinierstvo
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie