Technik scény

3631R08 - pozemné stavby - pozemné stavby a architektúra

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Vysokoškolská 4
4200, Košice 1
Kontakt
web: www.svf.tuke.sk
telefón: 055/6024175
telefón: 055/6024176
fax: 055/6233219
Adresa
Radlinského 11
81368, Bratislava 1
Kontakt
web: www.svf.stuba.sk
telefón: 02/59274+kl.
telefón: 02/52923006
fax: 02/52967027
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie