Vychovávateľ v školách a v školských zariadeniach pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

7701T00 - psychológia

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Gondova 2
81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
e-mail: Anton.Elias@fphil.uniba.sk
web: www.fphil.uniba.sk
telefón: 02/52920239
telefón: 02/59339111
fax: 02/52966016
Adresa
Šrobárova 2
04059, Prešov
Kontakt
telefón: 055/2347143
telefón: 055/2342136
Adresa
Hornopotočná 23
91843, Trnava
Kontakt
web: http://fff.truni.sk
telefón: 033/5939387
fax: 033/5511128
Adresa
Ružová 13
97411, Banská Bystrica
Kontakt
web: www.pdf.umb.sk
telefón: 048/4364111
fax: 048/4364444
Adresa
Kraskova 1
94974, Nitra
Kontakt
e-mail: dekanatfsv@ukf.sk
web: www.fsv.ukf.sk
telefón: 037/6408751
telefón: 037/907670319
fax: 037/6408763
Adresa
17. novembra 1
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: philfac@unipo.sk
web: www.unipo.sk
telefón: 051/7570111
telefón: 051/7570824
fax: 051/7570824
Adresa
Námestie Jozefa Herdu 2
91701, Trnava
Kontakt
web: www.ucm.sk
telefón: 033/5565142
telefón: 033/5565225
fax: 033/5565120
Adresa
Hrabovská cesta 1652
03401, Ružomberok
Kontakt
web: http://ff.ku.sk
telefón: 044/4322708
telefón: 044/4332444
fax: 044/4332443
Adresa
Tomášikova 20
82102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontakt
e-mail: studijne.fps@paneurouni.com
telefón: 02/63533147
telefón: 02/63533148
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie