Vychovávateľ

7656U05 - učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Tr.A.Hlinku 1
94974, Nitra 1
Kontakt
e-mail: dfpv@ukf.sk
web: www.fpv.ukf.sk
telefón: 037/6408555
telefón: 037/907670194
fax: 037/6408556
Adresa
Mlynská dolina
84215, Bratislava 4
Kontakt
e-mail: sekrdek@fns.uniba.sk
web: www.fns.uniba.sk
telefón: 02/60296672
telefón: 02/60296675
fax: 02/65429064
Adresa
Tajovského 40
97401, Banská Bystrica 1
Kontakt
web: www.fpv.umb.sk
telefón: 048/4134541-6
telefón: 048/4139810
fax: 048/4138643
Adresa
Hrabovská 1
3401, Ružomberok 1
Kontakt
e-mail: dekanatpf@ku.sk
web: pf.ku.sk
telefón: 044/4320960
telefón: 044/4320961
fax: 044/4322708
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie