Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

78xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a ekológie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7801T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a fyziky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a geografie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a chémie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a informatiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a matematiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a histórie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a dejepisu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a filozofie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7801T15 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a pedagogiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a psychológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výchovy k občianstvu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-uč. biológie a anglického jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. biológie a francúzskeho jazyka a literatúry
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7801T23 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-uč. biológie a maďarského jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-uč. biológie a nemeckého jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-uč. biológie a ruského jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-uč. biológie a slovenského jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-u. biológie a španielskeho jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie a talianskeho jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a estetiky
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7801T64 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a estetickej výchovy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7801T65 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a etickej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológiee a hudobnej výchovy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7801T67 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo biológie a katechetiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.aked.pred.-učiteľstvo biológie a telesnej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a výtvarnej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.pred.-učiteľstvo biológie a hudobného umenia
Školy