Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

76xxUxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo profesijných predmetov a praktickej prípravy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.technických odborných predm.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634U02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.príprav.-učiteľstvo technickej výchovy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634U06 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učiteľstvo techniky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo biológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo ekológie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656U02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo environmentalistiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo fyziky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo geografie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo chémie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo informatiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo matematiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo dejepisu
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656U14 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč. akademických predmetov - učiteľstvo občianskej výchovy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656U17 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo psychológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo výchovy k občianstvu
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656U20 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit. akademických predm.-uč. anglického jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akad.predm.-učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656U23 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akadem. predm.-učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akademic. predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akadem. predm.-učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akadem.predm.-učiteľstvo ukrajinského jazyka a literatúry
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7656U31 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - učiteľstvo etickej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.um.-vých.a v.predm. - učiteľstvo katechetiky
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U68 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. hudobno-dramatického umenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7658U86 žiadna škola.

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie