Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

76xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč.technických odborných predm.
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7634T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.príprav.-učiteľstvo technickej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-uč. technických predmetov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učiteľstvo techniky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.prof.predm.a prakt.prípr.-učit. ekonomických predmetov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo informatiky
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit. akademických predm.-uč. anglického jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akademic. predm.-učiteľstvo nemeckého jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore uč.akadem. predm.-učiteľstvo slovenského jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo náboženskej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo telesnej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej edukácii
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarnej výchovy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-učiteľstvo hudby
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo hudobného umenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm.-uč. hudobno-dramatického umenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - pedagogika výtvarného umenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore učit.um.-vých.a vých.predm. - učiteľstvo výtvarného umenia
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie