Učiteľ pre kontinuálne vzdelávanie pedagogických zamestnancov

1117V00 - teória vyučovania matematiky

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Tr.A.Hlinku 1
94974, Nitra 1
Kontakt
e-mail: dfpv@ukf.sk
web: www.fpv.ukf.sk
telefón: 037/6408555
telefón: 037/907670194
fax: 037/6408556
Adresa
Šrobárova 2
4154, Košice 1
Kontakt
e-mail: studijne@upjs.sk
web: www.science.upjs.sk
telefón: 055/6222121
telefón: 055/6227665
fax: 055/6222124
Adresa
Mlynská dolina
84248, Bratislava 4
Kontakt
e-mail: so@fmph.uniba.sk
web: www.fmph.uniba.sk
telefón: 02/65427086
telefón: 02/60295152
fax: 02/65425882
Adresa
Tajovského 40
97401, Banská Bystrica 1
Kontakt
web: www.fpv.umb.sk
telefón: 048/4134541-6
telefón: 048/4139810
fax: 048/4138643
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie