Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy

7656U25 - uč.akadem. predm.-učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie