Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy

7656U25 - uč.akadem. predm.-učiteľstvo maďarského jazyka a literatúry

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Bratislavská cesta 3322
94501, Komárno 1
Kontakt
web: www.selyeuni.sk
telefón: 035/3260 +kl.
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie