Učiteľ akademických (všeobecnovzdelávacích) predmetov strednej školy

7656T20 - učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo výchovy k občianstvu

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
J. M. Hurbana 1
01026, Žilina
Kontakt
e-mail: educationt@fpv.uniza.sk
web: http://fpv.uniza.sk
telefón: 041/5136111
telefón: 041/5136101
fax: 041/564 30 85
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie