Učiteľ druhého stupňa základnej školy v triedach a školách pre žiakov so zdravotným znevýhodnením

7656U18 - učiteľstvo akademických predmetov - učiteľstvo pedagogiky

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Ul.7.novembra 1
8116, Prešov 1
Kontakt
web: www.fhpv.unipo.sk
telefón: 051/7570600
telefón: 051/7570621
fax: 051/7725547
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie