Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru

68xxVxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ústavne právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore správne právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore hospodárske právo a finančné právo
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 6805V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pracovné právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore trestné právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore medzinárodné právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore rímske právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore obchodné a finančné právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore občianske právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kánonické právo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore teória a dejiny štátu a práva
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore právo - právo Európskej únie
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie