Riadiaci pracovník (manažér) právneho útvaru

6806V00 - pracovné právo

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Šafárikovo námestie 6
81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
e-mail: sd@flaw.uniba.sk
web: www.flaw.uniba.sk
telefón: 02/59244190
telefón: 02/59244111
fax: 02/59244216
Názov školy
Adresa
Hornopotočná 23
91843, Trnava
Kontakt
web: www.iuridica.truni.sk
telefón: 033/5939209
fax: 033/5511437
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie