Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

39xxVxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore aplikovaná mechanika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore medzné stavy materiálov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3904V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore energetika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3921V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore energetika - tepelná energetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore energetika - tepelné a hydraulické stroje a zariadenia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3921V05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore jadrová energetika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore fyzikálne inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore fyzikálne inžinierstvo-fyzik.inžin.progresívnych materiálov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore materiály
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore materiály - tvárnenie materiálov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3948V02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore materiály - náuka o materiáloch a materiálové inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore materiály - materiálové inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore materiály - spracovanie a aplikácia nekovov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3948V18 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore materiály - plastické deformácie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore materiály - progresívne materiály a materiálový dizajn
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore materiály - náuka o materiáloch
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore bezpečnosť a ochr. zdravia pri práci-integrovaná bezpečnosť
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore logistika - priemyselná logistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore meracia technika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore metrológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore súdne inžinierstvo
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie