Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

39xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná mechanika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná mechanika-aplikovaná mechanika a mechatronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore energetika - tepelná energetika a plynárenstvo
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3921T04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore energetika - tepelné energetické stroje a zariadenia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3921T07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore energetika - hydraulické a pneumatické stroje a zariadenia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3921T08 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore fyzikálne inžinierstvo
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3940T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore fyzikálne inžinierstvo-fyzikálne inžin. moderných materiálov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3940T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore fyzikálne inžinierstvo-fyzik.inžin.progresívnych materiálov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore fyzikálne inžinierstvo - jadrové a fyzikálne inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore materiály - tvárnenie materiálov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore materiály - tvárnenie kovov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3948T05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore materiály - materiálové inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore bezpečnosť a ochr. zdravia pri práci-integrovaná bezpečnosť
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore logistika - priemyselná logistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore logistika - dopravná logistika podniku
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore meranie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3973T00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore meranie - meracia a informačná technika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 3973T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore meranie - meranie a skúšobníctvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore meranie - aplikovaná elektrotechnika
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie