Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

3901V00 - aplikovaná mechanika

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Univerzitná 1
01026, Žilina
Kontakt
e-mail: studref@fstav.uniza.sk
web: http://svf.uniza.sk
telefón: 041/5135512
fax: 041/7233502
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie