Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

28xxVxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore anorganická technológia a materiály
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2802V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore anorg.techn.a mat.-anorganické technológie a nekov.materiály
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2802V02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore anorg. technol. a mat.- anorganické technológie a materiály
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore anorganická technológia a materiály - priemyselná keramika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2802V05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore organická technológia a technológia palív
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore technológia makromolekulových látok
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2811V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore technológia makromolekulových látok-technol.polymérnych mat.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore techn.makrom.lát.-ochrana materiálov a objektov dedičstva
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore chemické inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore teoretická a počítačová chémia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore chémia a technológia životného prostredia
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie