Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

28xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chemické technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chemické technológie - prírodné a syntetické polyméry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chemické technológie - environmentálna chémia a technológia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2822T15 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chemické technológie-ochrana materiálov a objektov dedičstva
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chemické technológie - priemyselná keramika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2822T18 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chem.techn.-chémia a technológia anorganických mater. a skla
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2822T19 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chem.techn.-riad.technol. procesov v chémii a potravinárstve
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chem.technológie - technológie ochrany životného prostredia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore chemické inžinierstvo
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie