Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

2621V03 - automatizácia - riadenie procesov

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Radlinského 9
81107, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
web: www.fchpt.stuba.sk
telefón: 02/52923011
telefón: 02/59325107
fax: 02/52495381
Adresa
Letná 27
04001, Košice - mestská časť Sever
Kontakt
web: www.fberg.tuke.sk
telefón: 055/6021111
telefón: 055/6022208
fax: 055/6336618
Adresa
Univerzitná 1
01026, Žilina
Kontakt
e-mail: studref@fel.uniza.sk
web: http://fel.uniza.sk
telefón: 041/5132051
telefón: 041/5132063
fax: 041/5131515
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie