Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

25xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore kognitívna veda
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore informatika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná informatika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná informatika-počítačové modelovanie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore aplikovaná informatika - aplikované sieťové inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore počítačové inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore počítačové inžinierstvo-počítačové systémy, siete a služby
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2523T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore počítač.inžinierst.-počítačové a komunikačné systémy a siete
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2523T04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore počítačové inžinierstvo - internetové technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore informačné systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore informačné systémy-inteligentné informačné systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore informačné systémy-inteligentné softvérové systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore softvérové inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore umelá inteligencia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2541T00 žiadna škola.

Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie