Riadiaci pracovník (manažér) výskumu, vývoja a technického rozvoja vo výrobe

23xxVxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore časti a mechanizmy strojov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore č.a mech.str.-počítačové modelovanie a mechanika strojov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dopravné stroje a zariadenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore dopravné stroje a zariadenia-dopravná technika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2302V07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore energetické stroje a zariadenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore strojárske technológie a materiály
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore strojárske technológie a materiály-výrobné technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stroj.technológie a mat.-počítačová podpora výr.technológií
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore stroj.technológie a mat.-automatizované výrobné systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore strojárske technológie a materiály-strojárske technológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore strojárske technológie a materiály-technické materiály
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore výrobná technika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore výrobná technika - výrobné zariadenia a systémy
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore výrobná technika - výrobné stroje a zariadenia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore výrobná technika-navrhovanie technických systémov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore výrobná technika - navrhovanie technologických zariadení
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore výr.technika-riadiace systémy vo výrobnej technike
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore bezpečnosť technických systémov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore bezpečnosť techn. syst.-bezp.techn.syst. a bezpečnosť práce
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2352V01 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore motorové vozidlá, koľajové vozidlá, lode a lietadlá
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore mot.voz.,koľajové vozidlá,lode a lietadlá-koľajové vozidlá
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 2353V03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore mot.voz., koľaj.vozidlá, lode a lietadlá-prevádzka lietadiel
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore procesná technika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore procesná techn.-technika ochrany životného prostredia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kvalita produkcie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore kvalita produkcie-inžinierstvo kvality produkcie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore mechatronika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore mechatronika - mechatronické systémy
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie