Posudkový lekár obce

5141S00 - všeobecné lekárstvo

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Špitálska 24
81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
e-mail: studijne.info@fmed.uniba.sk
web: www.fmed.uniba.sk
telefón: 02/59357471
telefón: 02/59357466
fax: 02/59357678
Adresa
Malá hora 2
03601, Martin
Kontakt
e-mail: stud@jfmed.uniba.sk
web: www.jfmed.uniba.sk
telefón: 043/2633309
fax: 043/4222668
Adresa
Trieda SNP 1
04011, Košice - mestská časť Západ
Kontakt
web: www.medic.upjs.sk
telefón: 055/6428151
telefón: 055/6428141
fax: 055/6428151
Adresa
Limbová 12
83101, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontakt
e-mail: dekanat.fzss@szu.sk
web: www.szu.sk
telefón: 02/59370351
fax: 02/54791814
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie