Zamestnanec samosprávneho kraja pre hospodárenie s majetkom

6284T00 - ekonomika a manažment podniku

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Univerzitná 1
1026, Žilina 1
Kontakt
e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk
web: http://fpedas.uniza.sk
telefón: 041/5133051
telefón: 041/5133053
fax: 041/5131527
Názov školy
Adresa
Bezručova 64
91101, Trenčín 1
Kontakt
telefón: 02/6529337
fax: 02/529337
Adresa
Hrabovská 1
3401, Ružomberok 1
Kontakt
e-mail: dekanatpf@ku.sk
web: pf.ku.sk
telefón: 044/4320960
telefón: 044/4320961
fax: 044/4322708
Adresa
Bratislavská cesta 3322
94501, Komárno 1
Kontakt
web: www.selyeuni.sk
telefón: 035/3260695
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie