Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu

7761T01 - sociálna práca - misijná a charitatívna práca

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Palackého 1
81108, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie