Zamestnanec samosprávneho kraja pre sociálnoprávnu ochranu detí a sociálnu kuratelu

75xxVxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore pedagogika - školská pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore špeciálna pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore logopédia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore andragogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore predškolská a elementárna pedagogika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - školská pedagogika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V01 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - didaktika technických profesijných predmetov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika slovenského jazyka a literatúry
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - teória jazykového a literárneho vzdelávania
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odb.didakt.-teória vyučovania maďarského jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika hudby
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika odborných technických predmetov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V13 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika technických odborných predmetov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V14 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika biológie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-teória chemického vzdelávania
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika chémie
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika geografie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V18 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika technických predmetov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika anglického jazyka a literatúry
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - didaktika cudzích jazykov a literatúr
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-lingvodidaktika
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V29 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika-didaktika hudobného umenia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V31 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odb.did.-pedagogika hudobného a hud.-dramatického um.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - didaktika výtvarného umenia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V34 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odb.did.-didaktika umelecko-výchovných predmetov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - didaktika dejepisu
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - teória vzdelávania náboženskej výchovy
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 7553V41 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - teória biologického vzdelávania
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore odborová didaktika - teória vyučovania chémie
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie