Zamestnanec samosprávneho kraja pre medzinárodné vzťahy

6709R05 - verejná polit. a verejná správa-európska verejná správa

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Popradská 2
04132, Prešov
Kontakt
e-mail: sekrfvs@fvs.upjs.sk
web: www.fvs.upjs.sk
telefón: 055/7883618
telefón: 055/7993611
fax: 055/7883665
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie