Grafický dizajnér (grafik)

8222M00 - úžitková maľba

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Gagarinova 2490/13
95501, Topoľčany
Kontakt
e-mail: konzervatoriumto@stonline.sk
web: www.ssuv.sk
telefón: 038/5320024
telefón: 038/5320024
fax: 038/5320024
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie