Samostatný zamestnanec obce pre sociálne služby

7649M00 - učiteľstvo pre materské školy a vychovávateľstvo

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Horná 137
02201, Čadca
Kontakt
e-mail: skola@pasaca.edu.sk
web: www.pasaca.edu.sk
telefón: 041/4312510
telefón: 041/4312515
fax: 041/4312516
Adresa
SNP 509/116
03914, Turčianske Teplice
Kontakt
e-mail: sekretariat.pasatt@vuczilina.sk
web: www.psatt.edu.sk
telefón: 043/4922770
telefón: 043/905668917
fax: 043/4922771
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie