Samostatný zamestnanec obce pre sociálne služby

6835T00 - právo

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Šafárikovo námestie 6
81102, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
e-mail: sd@flaw.uniba.sk
web: www.flaw.uniba.sk
telefón: 02/59244190
telefón: 02/59244111
fax: 02/59244216
Adresa
Kováčska 26
04001, Košice - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
web: www.pravo.upjs.sk
telefón: 055/6227104
telefón: 055/6223241
fax: 055/6225365
Adresa
Hornopotočná 23
91843, Trnava
Kontakt
web: www.iuridica.truni.sk
telefón: 033/5939209
fax: 033/5511437
Adresa
Komenského 20
97400, Banská Bystrica
Kontakt
web: www.prf.umb.sk
telefón: 048/415 3171-4
telefón: 048/4125126
fax: 048/4125127
Adresa
Tomášikova 20
82102, Bratislava - mestská časť Nové Mesto
Kontakt
telefón: 02/48208836
telefón: 02/48208816
Adresa
Richterova 1171
92521, Sládkovičovo
Kontakt
telefón: 031/7732851
telefón: 031/7732855
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie