Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny

16xxVxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ekologické a environmentálne vedy - ochrana a využívanie krajiny
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612V09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažment - environmentálne manažérstvo
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615V09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore environmentálny manažm.-sanácia environmentálnych záťaží
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615V13 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore všeob.ekol.a ekol.jedinca a populácií-environmentálna ekol.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore synekológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore synekológia - evolúcia ekosystémov a ich ochrana
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626V00 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie