Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny

16xxTxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekologické a environmentálne vedy - environmentalistika v krajinnom plánovaní a v praxi
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ekologické a environmentálne vedy - forenzná a kriminalistická environmentalistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-spracovan. a recyklácia odpadov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životného prostredia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612T09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environment.manažm.-environmentálne plánovanie a manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií- ekológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekológia a ochr.biodiverzity
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeobecná ekol.a ekol.jedinca a popul.-alpínska ekológia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1622T05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore všeob.ekol.a ekol.jed.a popul.-alpínska a vysokohor.ekol.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore synekológia - systémová ekológia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1624T02 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny-ochr. a využívanie prírody a krajiny
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626T03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - ekológia a využívanie krajiny
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626T05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna geochémia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentálna ekológia
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie