Špecialista obce pre ochranu prírody a krajiny

16xxRxx - zoznam odborov

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ekologické a enviromentálne vedy - inžinierstvo životného prostredia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-sprac.a recyklácia odpadov
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inžinierstvo-environmentálne inž.stavieb
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R04 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-stavby s environmentálnym určením
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R07 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-technika ochrany životn.prostredia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1612R09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environm.inž.-ochrana a obnova životn.prostredia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálne inž.-forezná a kriminalistická environm.
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálna chémia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore envir.inž.-stavby pre udržateľné hosp.s vodou v krajine
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-environmentálne manažérstvo
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažment-riadenie životného prostredia
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1615R11 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore environmentálny manažm.-bezpečnosť životného prostredia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeobecná ekológia a ekológia jedinca a populácií
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore všeob. ekológia a ekológia jedinca a populácií-ekológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore vš.ekol.a ekol.jedinca a popul.-ekol.a ochr.biodiverzity
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore synekológia - systémová ekológia
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore synekológia - ekológia a ochrana ekosystémov
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1624R03 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - environmentalistika
Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využ.krajiny - ekológia a využívanie krajiny
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R05 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - stráž prírody
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R09 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - životné prostredie
Školy
Informácie o odbore

V prebiehajúcom školskom roku neponúka vybraný odbor: 1626R11 žiadna škola.

Názov odboru
Vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v odbore ochrana a využívanie krajiny - Environmental Studies
Poslať priateľovi
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie