Samostatný zamestnanec obce pre priestupkové konanie

6317M00 - obchodná akadémia

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Dolná 54
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: avbb@aveducation.sk
web: www.soabb.edupage.sk
telefón: 048/4126233
fax: 048/4154816
Názov školy
Adresa
J.G.Tajovského 25
97573, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: oa@oatabb.sk
web: www.oatabb.edupage.org
telefón: 048/4230700
fax: 048/4132355
Názov školy
Adresa
Malinovského 1
97701, Brezno
Kontakt
e-mail: habrezno@stonline.sk
web: www.habrezno.sk
telefón: 048/6112641
telefón: 048/907722617
fax: 048/6113339
Adresa
M. R. Štefánika 8
96301, Krupina
Kontakt
e-mail: soupka@mail.t-com.sk
web: www.soukrupina.sk
telefón: 045/5512403
telefón: 045/908303058
fax: 045/5512403
Názov školy
Adresa
Lúčna 4
98416, Lučenec
Kontakt
e-mail: skola@oaluclc.edu.sk
web: www.oalc.sk
telefón: 047/4321646
telefón: 047/915830057
fax: 047/4331567
Adresa
Železničná 2
05001, Revúca
Kontakt
e-mail: zssormisa@gmail.com
web: www.ssosra.edupage.sk
telefón: 058/4422740
telefón: 058/4426493
fax: 058/4421920
Adresa
K. Mikszátha 1
97980, Rimavská Sobota
Kontakt
e-mail: sekretariat@obchars.sk
web: www.obchars.sk
telefón: 047/5621318
telefón: 047/917872624
fax: 047/5603614
Adresa
Jabloňová 1351
96001, Zvolen
Kontakt
e-mail: skola@hotel.sk
web: www.soshotel.sk
telefón: 045/5333986
telefón: 045/905802318
fax: 045/5334031
Adresa
Ul.SNP 16
96501, Žiar nad Hronom
Kontakt
e-mail: skola@oazh.sk
web: www.oazh.sk
telefón: 045/6723804
telefón: 045/6723805
fax: 045/6723802
Adresa
Jarmočná 1
99280, Modrý Kameň
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie