Pomocný pracovník v textilnej a odevnej výrobe

3179F00 - textilná výroba

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Prílepská 6
95301, Zlaté Moravce
Kontakt
e-mail: reedukacnydomov@stonline.sk
web: www.rczlatemoravce.sk
telefón: 037/6423217
telefón: 037/6323118
fax: 037/6323118
Adresa
Štefánikova 39
05921, Svit
Kontakt
e-mail: skola@soutsvit.svcmi.sk
web: www.svitzss.szm.sk
telefón: 052/7756245
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie