Pracovník kúpeľov, wellnes

5370N00 - masér

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Záhradnícka 44
82108, Bratislava-Ružinov
Kontakt
e-mail: szsbaza@stonline.sk
web: www.szsbaza.sk
telefón: 02/55422028
telefón: 02/55410943
fax: 02/55642825
Adresa
Lichardova 1
90901, Skalica
Kontakt
e-mail: szsskalica@zupa-tt.sk
web: www.szsskalica.edu.sk
telefón: 034/6644401
telefón: 034/6644544
fax: 034/6644544
Adresa
Pod kalváriou 1
94001, Nové Zámky
Kontakt
e-mail: zdravsk@zoznam.sk
web: www.szskalvarianz.edu.sk
telefón: 035/6400879
telefón: 035/6400872
fax: 035/6400879
Adresa
Vrbická 632
03101, Liptovský Mikuláš
Kontakt
e-mail: sekretariatszslm@vuczilina.sk
web: www.szslm.edupage.org
telefón: 044/5522497
telefón: 044/5522497
fax: 044/5514027
Adresa
Kláštorská 24A
05401, Levoča
Kontakt
e-mail: skola@szsle.svcmi.sk
web: www.szslevoca.sk
telefón: 053/4512269
fax: 053/4512401
Adresa
Sládkovičova 36
08024, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@szspo.svcmi.sk
web: www.szs.edu.sk
telefón: 051/7733304
Adresa
Masarykova 27
07101, Michalovce
Kontakt
e-mail: skola@szsmi.eu.sk
web: www.szsmi.eu.sk
telefón: 056/6441452
telefón: 056/6422839
fax: 056/6441596
Adresa
Námestie . mája 1
04801, Rožňava
Kontakt
e-mail: skola@szsrv.edu.sk
web: www.szsrv.edu.sk
telefón: 058/7322339
telefón: 058/7345321
fax: 058/7345321
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie