Predavač v novinovom stánku

6491G01 - obchodná prevádzka - práca pri príprave jedál /ŠP/

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Dúbravská cesta 1
84524, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: ou@domovrosa.sk
web: www.oudubba.sk
telefón: 02/54773400
telefón: 02/54771448
fax: 02/54791051
Adresa
Švabinského 7
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
Adresa
Palárikova 1/A
92001, Hlohovec
Kontakt
Adresa
Hviezdoslavova 668
01863, Ladce
Kontakt
e-mail: oulad@nextra.sk
web: www.oulad.edu.sk
telefón: 042/4628646
telefón: 042/903508614
fax: 042/4628197
Adresa
Nám. sv.Ladislava 1791/14
95115, Mojmírovce
Kontakt
e-mail: odb_uciliste_mojmir@stonline.sk
web: www.ouimojmirovce.edupage.org
telefón: 037/7798137
telefón: 037/7798196
fax: 037/7798196
Adresa
Nová Ves nad Žitavou 68
95151, Nová Ves nad Žitavou
Kontakt
e-mail: odborne.uciliste@centrum.sk
web: www.ouinvnz.edupage.org
telefón: 037/7884915
telefón: 037/7884915
fax: 037/7884305
Adresa
Murgašova 580
02401, Kysucké Nové Mesto
Kontakt
Adresa
M. Urbana 160/45
02901, Námestovo
Kontakt
e-mail: ssino@ssino.sk
web: www.ssino.sk
telefón: 043/5522971
fax: 043/5522971
Adresa
Scota Viatora 8
03401, Ružomberok
Kontakt
e-mail: keyzlar@zssos.sk
telefón: 044/4313400
telefón: 044/4313410
fax: 044/4313450
Adresa
Moskovská 17
97404, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: ouivgbb@centrum.sk
web: www.oumosbb.sk
telefón: 048/4153140
fax: 048/4152970
Adresa
Švermova 1
97646, Valaská
Kontakt
e-mail: ouval@svsbb.sk
web: www.ouvalaska.edu.sk
telefón: 048/6176923
telefón: 048/6176924
fax: 048/6176208
Adresa
Haličská cesta 80
98403, Lučenec
Kontakt
e-mail: riaditel@ouhallc.edu.sk
web: www.ouilucenec.eu
telefón: 047/4330129
Adresa
Gottwaldova 70/43
99106, Želovce
Kontakt
e-mail: zsspzelovceriad@stonline.sk
web: www.ouizelovce.sk
telefón: 047/4893281
fax: 047/4893281
Adresa
Kutnohorská 675/20
96701, Kremnica
Kontakt
e-mail: skola@gymspmkr.edu.sk
web: www.gymspmkr.edu.sk
telefón: 045/6743696
telefón: 045/948671103
fax: 045/6742462
Adresa
Masarykova 11174/20D
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@ouipo.svcmi.sk
web: www.ouipo.sk
telefón: 051/7733006
telefón: 051/7596151
fax: 051/7734807
Adresa
Alejová 6
04011, Košice-Juh
Kontakt
Adresa
Hviezdoslavova 25
05270, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: szsfabsn@gmail.com
web: www.spojskolasnv.edupage.org
telefón: 053/4463269
telefón: 053/4466123
Adresa
Lomonosovova 8
91708, Trnava
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie