Studniar

3686G03 - stavebná výroba - murárske práce /ŠP/

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Švabinského 7
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
Adresa
Palárikova 1/A
92001, Hlohovec
Kontakt
Adresa
Zámok 1
92029, Hlohovec
Kontakt
Adresa
Hviezdoslavova 668
01863, Ladce
Kontakt
e-mail: oulad@nextra.sk
web: www.oulad.edu.sk
telefón: 042/4628646
telefón: 042/903508614
fax: 042/4628197
Adresa
Nábr. J. Kalinčiaka 4
97101, Prievidza
Kontakt
Adresa
Murgašova 580
02401, Kysucké Nové Mesto
Kontakt
Adresa
Janka Alexyho 1942
03101, Liptovský Mikuláš
Kontakt
e-mail: perdekovatatiana@zoznam.sk
telefón: 044/5514740
telefón: 044/5514740
fax: 044/5567326
Adresa
M. Urbana 160/45
02901, Námestovo
Kontakt
e-mail: ssino@ssino.sk
web: www.ssino.sk
telefón: 043/5522971
fax: 043/5522971
Adresa
Moskovská 17
97404, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: ouivgbb@centrum.sk
web: www.oumosbb.sk
telefón: 048/4153140
fax: 048/4152970
Adresa
Švermova 1
97646, Valaská
Kontakt
e-mail: ouval@svsbb.sk
web: www.ouvalaska.edu.sk
telefón: 048/6176923
telefón: 048/6176924
fax: 048/6176208
Adresa
Haličská cesta 80
98403, Lučenec
Kontakt
e-mail: riaditel@ouhallc.edu.sk
web: www.ouilucenec.eu
telefón: 047/4330129
Adresa
Gottwaldova 70/43
99106, Želovce
Kontakt
e-mail: zsspzelovceriad@stonline.sk
web: www.ouizelovce.sk
telefón: 047/4893281
fax: 047/4893281
Adresa
Kutnohorská 675/20
96701, Kremnica
Kontakt
e-mail: skola@gymspmkr.edu.sk
web: www.gymspmkr.edu.sk
telefón: 045/6743696
telefón: 045/948671103
fax: 045/6742462
Adresa
Šrobárova 20
05801, Poprad
Kontakt
e-mail: skola@ouispst.svcmi.sk
web: www.home.sk/kastiel
telefón: 052/7785695
fax: 052/7785695
Adresa
Masarykova 11174/20D
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@ouipo.svcmi.sk
web: www.ouipo.sk
telefón: 051/7733006
telefón: 051/7596151
fax: 051/7734807
Adresa
Palárikova 1602/1
06901, Snina
Kontakt
Adresa
Levočská 24
06401, Stará Ľubovňa
Kontakt
e-mail: skola@ossl.svcmi.sk
web: www.ssisl.sk
telefón: 052/4321811
telefón: 052/4180912
fax: 052/4180911
Adresa
Partizánska 52
08901, Svidník
Kontakt
Adresa
Alejová 6
04011, Košice-Juh
Kontakt
Adresa
Hviezdoslavova 25
05270, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: szsfabsn@gmail.com
web: www.spojskolasnv.edupage.org
telefón: 053/4463269
telefón: 053/4466123
Adresa
Biela voda 2
06001, Kežmarok
Kontakt
Adresa
Tehelná 23
08271, Lipany
Kontakt
Adresa
Lomonosovova 8
91708, Trnava
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie