Bookmaker

6476L00 - technicko-ekonomický pracovník

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Mokrohájska cesta 1
84240, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: darina.adamcova@iprba.sk
web: www.iprba.sk
telefón: 02/54651354
telefón: 02/59209156
fax: 02/54651524
Adresa
Novozámocká 220
94905, Nitra
Kontakt
e-mail: sou@souaj.sk
web: www.ptechskola.edu.sk
telefón: 037/6517432
telefón: 037/6517818
fax: 037/6530708
Adresa
Športová 1326
02401, Kysucké Nové Mesto
Kontakt
e-mail: souknm@za.psg.sk
web: www.souknm.sk
telefón: 041/4212390
telefón: 041/4212213
fax: 041/4254702
Názov školy
Adresa
Červenej armády 25
03601, Martin
Kontakt
e-mail: ssmt@vuczilina.sk
web: www.ssmt.sk
telefón: 043/4133062
telefón: 043/4133062
fax: 043/4237122
Názov školy
Adresa
Hattalova 471
02743, Nižná
Kontakt
e-mail: ssnizna@ssnizna.sk
web: www.ssnizna.sk
telefón: 043/5381405
telefón: 043/5382148
fax: 043/5382148
Adresa
J.Kalinčiaka 1584/8
98601, Fiľakovo
Kontakt
e-mail: soufil@stonline.sk
web: www.soukalfi.edu.sk
telefón: 047/4511969
telefón: 047/905724001
fax: 047/4511969
Adresa
Okružná 761/25
05801, Poprad
Kontakt
e-mail: skola@souspp.svcmi.sk
web: www.sospp.edupage.org
telefón: 052/7721876
fax: 052/7722428
Adresa
Opatovská cesta 97
04057, Košice-Vyšné Opátske
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie