Riadiaci pracovník (manažér) výroby v stavebníctve

3659T31 - stavebníctvo – civil engineering

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Radlinského 11
81107, Bratislava - mestská časť Staré Mesto
Kontakt
web: www.svf.stuba.sk
telefón: 02/59274+kl.
telefón: 02/52923006
fax: 02/52967027
Názov školy
Adresa
Univerzitná 1
01026, Žilina
Kontakt
e-mail: studref@fstav.uniza.sk
web: http://svf.uniza.sk
telefón: 041/5135512
fax: 041/7233502
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie