Vodič sanitného motorového vozidla

9241T00 - záchranné služby

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
1. mája 32
01026, Žilina
Kontakt
e-mail: dekanfsi@fsi.uniza.sk
web: http://fsi.uniza.sk
telefón: 041/5136601
telefón: 041/5131111
fax: 041/5136620
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie