Obchodník v malom obchode, butiku

6317M00 - obchodná akadémia

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Dudvážska 6
82107, Bratislava-Podunajské Bis
Kontakt
e-mail: profikamo@dudva.sk
web: www.dudva.sk
telefón: 02/45525772
telefón: 02/45525722
fax: 02/45520983
Názov školy
Adresa
Nevädzová 3
82007, Bratislava-Ružinov
Kontakt
e-mail: oanba@oanba.sk
web: www.oanba.sk
telefón: 02/43420116
telefón: 02/43411158
fax: 02/43411159
Názov školy
Adresa
Račianska 107
83102, Bratislava-Nové Mesto
Kontakt
e-mail: skola@oarba.edu.sk
web: www.oarba.edu.sk
telefón: 02/44255991
telefón: 02/44255773
fax: 02/44255148
Názov školy
Adresa
Dudova 4
85102, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: sekretariat@oadudova.sk
web: www.oadudova.sk
telefón: 02/62412420
telefón: 02/62412404
fax: 02/62412420
Názov školy
Adresa
Hrobákova 11
85102, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: oahrobba@gmail.com
web: www.oaikba.sk
telefón: 02/62411353
telefón: 02/62411353
fax: 02/62520657
Názov školy
Adresa
Kremnická 26
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: sekretariat@ipgymnazium.sk
web: www.ipgymnazium.sk
telefón: 02/63812551
telefón: 02/905777888
fax: 02/63830290
Názov školy
Adresa
Myslenická 1
90203, Pezinok
Kontakt
e-mail: zastupca@oapk.sk
web: www.oapk.sk
telefón: 033/6423410
telefón: 033/6423902
fax: 033/6422121
Názov školy
Adresa
Bratislavská 38
93201, Veľký Meder
Kontakt
e-mail: oagvm@oagvm.sk
web: www.oagvm.sk
telefón: 031/5552321
telefón: 031/5552052
fax: 031/5552027
Názov školy
Adresa
Mostová 53
92507, Mostová
Kontakt
e-mail: ssoum@stonline.sk
web: www.cservenka.sk
telefón: 031/7848107
fax: 031/7848107
Názov školy
Adresa
Mládežnícka 158/5
92601, Sereď
Kontakt
e-mail: oasered@oasered.sk
web: www.oasered.sk
telefón: 031/7892734
telefón: 031/7892442
fax: 031/7893775
Názov školy
Adresa
Fučíkova 426
92521, Sládkovičovo
Kontakt
e-mail: ssossladkovicovo@zoznam.sk
web: www.sossladkovicovo.edu.sk
telefón: 031/7840134
telefón: 031/907513525
fax: 031/7840135
Názov školy
Adresa
Tehelná 4
92001, Hlohovec
Kontakt
e-mail: oahc@zupa-tt.sk
web: www.oahlohovec.edupage.sk
telefón: 033/7301640
telefón: 033/7320584
fax: 033/7320583
Názov školy
Adresa
Dlhá 256/10
90580, Senica
Kontakt
e-mail: oasenica@oase.edu.sk
web: www.oase.edu.sk
telefón: 034/6512507
telefón: 034/6514100
fax: 034/6517779
Názov školy
Adresa
Kukučínova 2
91729, Trnava
Kontakt
e-mail: sekretariat@oakuktt.sk
web: www.oakuktt.edu.sk
telefón: 033/5446610
telefón: 033/5446602
fax: 033/5446602
Názov školy
Adresa
Piešťanská 2262/80
91501, Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
e-mail: sekretariat@prvasosnmnv.sk
web: www.prvasosnmnv.sk
telefón: 032/7710708
telefón: 032/905446836
fax: 032/7714881
Názov školy
Adresa
Námestie SNP 5
95823, Partizánske
Kontakt
Názov školy
Adresa
Jesenského 259/6
01744, Považská Bystrica
Kontakt
e-mail: sekretariat@oapb.sk
web: www.oapb.edu.sk
telefón: 042/4323842
telefón: 042/917430984
fax: 042/4327286
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 148/27
01701, Považská Bystrica
Kontakt
e-mail: zivena.skola@centrum.sk
web: www.obchodakziveny.edupage.org
telefón: 042/4331617
telefón: 042/911270458
fax: 042/4331617
Názov školy
Adresa
Bakalárska 2
01001, Prievidza
Kontakt
Názov školy
Adresa
F. Madvu 2
97129, Prievidza
Kontakt
e-mail: info@oapd.tsk.sk
web: www.oaprievidza.eu
telefón: 046/5438118
telefón: 046/903476848
fax: 046/5430691
Názov školy
Adresa
Martina Rázusa 1
91129, Trenčín
Kontakt
e-mail: info@oatn.tsk.sk
web: www.oa-tn.edupage.org
telefón: 032/7481811
telefón: 032/908791581
fax: 032/7481855
Názov školy
Adresa
Budovateľská 32
94501, Komárno
Kontakt
e-mail: zssoskn@centrum.sk
web: www.zssoskn.edu.sk
telefón: 035/7740054
telefón: 035/7740056
fax: 035/7740053
Názov školy
Adresa
Kálmána Kittenbergera 2
93440, Levice
Kontakt
e-mail: oalevice@oalevice.edu.sk
web: www.oalevice.edupage.org
telefón: 036/6312171
telefón: 036/6312519
fax: 036/6312519
Názov školy
Adresa
Bolečkova 2
95050, Nitra
Kontakt
e-mail: oanitra@slovanet.sk
web: www.oanitra.edupage.org
telefón: 037/6580081-2
telefón: 037/7418091
fax: 037/6344378
Názov školy
Adresa
Nám. hrdinov 7
94201, Šurany
Kontakt
e-mail: sekretariat@oasurany.sk
web: www.oasurany.sk
telefón: 035/6500859
telefón: 035/6500855
fax: 035/6500859
Názov školy
Adresa
Inovecká 2041
95594, Topoľčany
Kontakt
e-mail: mail@oato.edu.sk
web: www.oato.edu.sk
telefón: 038/5362212
telefón: 038/5362212
fax: 038/5362213
Názov školy
Adresa
Bernolákova 26
95320, Zlaté Moravce
Kontakt
e-mail: oazm@slovanet.sk
web: www.slovanet.sk/oazlm
telefón: 037/6421904
telefón: 037/905646800
fax: 037/6421904
Názov školy
Adresa
17. novembra 2701
02201, Čadca
Kontakt
e-mail: kovacova@oaca.sk
web: www.oaca.sk
telefón: 041/4332106
telefón: 041/4332103
fax: 041/4332103
Názov školy
Adresa
Radlinského 1725/55
02636, Dolný Kubín
Kontakt
e-mail: oadkubin@gmail.com
web: www.niest-oadk.edu.sk
telefón: 043/5864801
telefón: 043/5862983
fax: 043/5862983
Názov školy
Adresa
Nábrežie K.Petroviča 1571
03147, Liptovský Mikuláš
Kontakt
e-mail: oalm@oalm.eu
web: www.oalm.eu
telefón: 044/5541288
telefón: 044/5523711
fax: 044/5523711
Názov školy
Adresa
Bernolákova 2
03637, Martin
Kontakt
e-mail: siranova@oamt.sk
web: www.oamt.sk
telefón: 043/4221890
telefón: 043/4223579
fax: 043/4223579
Názov školy
Adresa
Scota Viatora 4
03401, Ružomberok
Kontakt
e-mail: oark@pobox.sk
web: www.oark.edu.sk
telefón: 044/4322626
telefón: 044/4325959
fax: 044/4325959
Názov školy
Adresa
Jarná 13
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: riaditel@soaza.sk
web: www.soaza.sk
telefón: 041/7002700
telefón: 041/902930201
fax: 041/7002701
Názov školy
Adresa
Veľká okružná 32
01157, Žilina
Kontakt
e-mail: oa@oavoza.sk
web: www.oavoza.sk
telefón: 041/7075910
telefón: 041/7075911
fax: 041/7075914
Názov školy
Adresa
Vysokoškolákov 13
01008, Žilina
Kontakt
e-mail: oata@nextra.sk
web: www.oataza.edu.sk
telefón: 041/5656950
telefón: 041/5650041
fax: 041/5650041
Názov školy
Adresa
Dolná 54
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: avbb@aveducation.sk
web: www.soabb.edupage.sk
telefón: 048/4126233
fax: 048/4154816
Názov školy
Adresa
J.G.Tajovského 25
97573, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: oa@oatabb.sk
web: www.oatabb.edupage.org
telefón: 048/4230700
fax: 048/4132355
Názov školy
Adresa
Malinovského 1
97701, Brezno
Kontakt
e-mail: habrezno@stonline.sk
web: www.habrezno.sk
telefón: 048/6112641
telefón: 048/907722617
fax: 048/6113339
Názov školy
Adresa
M. R. Štefánika 8
96301, Krupina
Kontakt
e-mail: soupka@mail.t-com.sk
web: www.soukrupina.sk
telefón: 045/5512403
telefón: 045/908303058
fax: 045/5512403
Názov školy
Adresa
Lúčna 4
98416, Lučenec
Kontakt
e-mail: skola@oaluclc.edu.sk
web: www.oalc.sk
telefón: 047/4321646
telefón: 047/915830057
fax: 047/4331567
Názov školy
Adresa
Železničná 2
05001, Revúca
Kontakt
e-mail: zssormisa@gmail.com
web: www.ssosra.edupage.sk
telefón: 058/4422740
telefón: 058/4426493
fax: 058/4421920
Názov školy
Adresa
K. Mikszátha 1
97980, Rimavská Sobota
Kontakt
e-mail: sekretariat@obchars.sk
web: www.obchars.sk
telefón: 047/5621318
telefón: 047/917872624
fax: 047/5603614
Názov školy
Adresa
Jabloňová 1351
96001, Zvolen
Kontakt
e-mail: skola@hotel.sk
web: www.soshotel.sk
telefón: 045/5333986
telefón: 045/905802318
fax: 045/5334031
Názov školy
Adresa
Ul.SNP 16
96501, Žiar nad Hronom
Kontakt
e-mail: skola@oazh.sk
web: www.oazh.sk
telefón: 045/6723804
telefón: 045/6723805
fax: 045/6723802
Názov školy
Adresa
Pod Vinbargom 3
08598, Bardejov
Kontakt
e-mail: skola@zssjabj.svcmi.sk
web: www.habj.sk
telefón: 054/4722490
fax: 054/4722490
Názov školy
Adresa
Komenského 1
06659, Humenné
Kontakt
e-mail: skola@oahe.svcmi.sk
web: www.oahe.edupage.sk
telefón: 057/7752432
fax: 057/7755990
Názov školy
Adresa
Duchnovičova 506
06801, Medzilaborce
Kontakt
e-mail: sosaw@post.sk
web: www.zssduchme.edu.sk
telefón: 057/7321348
telefón: 057/7321761
fax: 057/7321766
Názov školy
Adresa
Murgašova 94
05801, Poprad
Kontakt
e-mail: skola@oapoprad.svcmi.sk
web: www.oapoprad.sk
telefón: 052/7721635
fax: 052/7765997
Názov školy
Adresa
Petrovianska 34
08005, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@oaspo.svcmi.sk
web: www.soapo.sk
telefón: 051/7721464
telefón: 051/905563141
fax: 051/7582777
Názov školy
Adresa
Volgogradská 3
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@oavpo.svcmi.sk
web: www.oa-po.sk
telefón: 051/7715545
fax: 051/7715545
Názov školy
Adresa
Jarmočná 132
06401, Stará Ľubovňa
Kontakt
e-mail: skola@oasl.svcmi.sk
web: www.oasl.edu.sk
telefón: 052/4280030
telefón: 052/4280030
Názov školy
Adresa
Centrálna 464
08901, Svidník
Kontakt
Názov školy
Adresa
Dr. C. Daxnera 89
09335, Vranov nad Topľou
Kontakt
e-mail: skola@oavt.svcmi.sk
web: www.oavranov.edupage.org
telefón: 057/4464692
fax: 057/4464693
Názov školy
Adresa
Watsonova 61
04001, Košice-Sever
Kontakt
e-mail: oake@oake.sk
web: www.oake.sk
telefón: 055/6333253
telefón: 055/6333253
fax: 055/7999484
Názov školy
Adresa
Grešákova 1
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@ipari.sk
web: www.ipari.sk
telefón: 055/6224527
fax: 055/6227768
Názov školy
Adresa
Palackého 14
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: skola@ssosterciumke.edu.sk
web: www.ssosterciumke.edu.sk
telefón: 055/6742251
telefón: 055/904107681
fax: 055/6742251
Názov školy
Adresa
Polárna 1
04012, Košice-Nad Jazerom
Kontakt
e-mail: skola@polarka.sk
web: www.polarka.sk
telefón: 055/6746267
telefón: 055/6740344
fax: 055/6746267
Názov školy
Adresa
Kapušianska 2
07101, Michalovce
Kontakt
e-mail: oami@oami.svcmi.sk
web: www.oami.edupage.org
telefón: 056/6425593
telefón: 056/6441423
fax: 056/6441423
Názov školy
Adresa
Akademika Hronca 8
04801, Rožňava
Kontakt
e-mail: skola@oarv.edu.sk
web: www.oarv.edu.sk
telefón: 058/7321481
telefón: 058/7345625
fax: 058/7345625
Názov školy
Adresa
Námestie slobody 12
07301, Sobrance
Kontakt
e-mail: oaso@oasobrance.edu.sk
web: www.spojskolaso.edupage.org
telefón: 056/6522264
telefón: 056/6522378
fax: 056/6522378
Názov školy
Adresa
Stojan 1
05201, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: skola@oasnv.edu.sk
web: www.oasnv.edu.sk
telefón: 053/4421757
telefón: 053/4422508
fax: 053/4422508
Názov školy
Adresa
Rákocziho 23
07701, Kráľovský Chlmec
Kontakt
e-mail: skola@soukchlmec.edu.sk
web: www.soukchlmec.edu.sk
telefón: 056/6321467
telefón: 056/6322678
fax: 056/6322678
Názov školy
Adresa
Komenského 3425/18
07542, Trebišov
Kontakt
e-mail: oa_tv@stonline.sk
web: www.oatv.edu.sk
telefón: 056/6726590
telefón: 056/6726590
fax: 056/6726590
Názov školy
Adresa
Komárňanská 28
94075, Nové Zámky
Názov školy
Adresa
Nivy 2
92705, Šaľa
Názov školy
Adresa
Medvedzie I. 1
02745, Tvrdošín
Kontakt
Názov školy
Adresa
Jarmočná 1
99280, Modrý Kameň
Kontakt
Názov školy
Adresa
Štúrova 848
96212, Detva
Názov školy
Adresa
Sv. Štefana 36
94301, Štúrovo
Názov školy
Adresa
Komárňanská 28
94075, Nové Zámky
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie