Dokladač tovaru

6491G02 - obch. prev.- príprava,skladovanie a predaj tovaru/exp./,/ŠP/

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Dúbravská cesta 1
84524, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: ou@domovrosa.sk
web: www.oudubba.sk
telefón: 02/54773400
telefón: 02/54771448
fax: 02/54791051
Adresa
Švabinského 7
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
Adresa
Nám. sv.Ladislava 1791/14
95115, Mojmírovce
Kontakt
e-mail: odb_uciliste_mojmir@stonline.sk
web: www.ouimojmirovce.edupage.org
telefón: 037/7798137
telefón: 037/7798196
fax: 037/7798196
Adresa
Nová Ves nad Žitavou 68
95151, Nová Ves nad Žitavou
Kontakt
e-mail: odborne.uciliste@centrum.sk
web: www.ouinvnz.edupage.org
telefón: 037/7884915
telefón: 037/7884915
fax: 037/7884305
Adresa
Murgašova 580
02401, Kysucké Nové Mesto
Kontakt
Adresa
Fatranská 3321/22
01008, Žilina
Kontakt
e-mail: soutpmza@soutpmza.edu.sk
web: www.soutpmza.edu.sk
telefón: 041/5000705
telefón: 041/5000705
fax: 041/5000705
Adresa
Moskovská 17
97404, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: ouivgbb@centrum.sk
web: www.oumosbb.sk
telefón: 048/4153140
fax: 048/4152970
Adresa
Chminianske Jakubovany 21
08233, Chminianske Jakubovany
Kontakt
Adresa
Alejová 6
04011, Košice-Juh
Kontakt
Adresa
Lomonosovova 8
91708, Trnava
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie