Asistent ošetrovateľa starších osôb a osôb so zdravotným postihnutím v domácnosti, v teréne

5356M00 - zdravotnícky asistent

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Strečnianska 20
85105, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: szs@szsba.sk
web: www.szsba.sk
telefón: 02/63812060
telefón: 02/63812059
fax: 02/63812062
Názov školy
Adresa
Športová 349/34
92901, Dunajská Streda
Kontakt
e-mail: szsds@zoznam.sk
web: www.szsds.sk
telefón: 031/5522650
telefón: 031/5522568
fax: 031/5522568
Názov školy
Adresa
Lichardova 1
90901, Skalica
Kontakt
e-mail: szsskalica@zupa-tt.sk
web: www.szsskalica.edu.sk
telefón: 034/6644401
telefón: 034/6644544
fax: 034/6644544
Názov školy
Adresa
Daxnerova 6
91792, Trnava
Kontakt
e-mail: szstt@zupa-tt.sk
web: www.szstt.edupage.org
telefón: 033/5513192
telefón: 033/5515104
fax: 033/5515033
Názov školy
Adresa
Školská 230
01701, Považská Bystrica
Kontakt
e-mail: maria.gaborikova@soszpb.tsk.sk
web: www.szspb.tsk.sk
telefón: 042/4321446
telefón: 042/4321446
fax: 042/4326825
Názov školy
Adresa
Veľkomoravská 14
91167, Trenčín
Kontakt
e-mail: szstn@szstn.sk
web: www.szstn.sk
telefón: 032/6519811
telefón: 032/901918330
fax: 032/6519810
Názov školy
Adresa
Farská 23
95050, Nitra
Kontakt
e-mail: sekretariat@szsnitra.sk
web: www.szsnitra.sk
telefón: 037/7930001
telefón: 037/7930002
fax: 037/7930007
Názov školy
Adresa
Pod kalváriou 1
94001, Nové Zámky
Kontakt
e-mail: zdravsk@zoznam.sk
web: www.szskalvarianz.edu.sk
telefón: 035/6400879
telefón: 035/6400872
fax: 035/6400879
Názov školy
Adresa
17. novembra 1056
95501, Topoľčany
Kontakt
e-mail: szsinfo@stonline.sk
web: www.szsdepaulto.edu.sk
telefón: 038/5323250
telefón: 038/5325892
fax: 038/5325892
Názov školy
Adresa
Horná 137
02201, Čadca
Kontakt
e-mail: skola@szsfaca.edu.sk
web: www.szsfaca.edu.sk
telefón: 041/4335122
telefón: 041/4312515
fax: 041/4312516
Názov školy
Adresa
M. Hattalu 2149
02601, Dolný Kubín
Kontakt
e-mail: takacpeter@szsdk.sk
web: www.szsdk.sk
telefón: 043/5864813
telefón: 043/5862838
fax: 043/5862838
Názov školy
Adresa
Vrbická 632
03101, Liptovský Mikuláš
Kontakt
e-mail: sekretariatszslm@vuczilina.sk
web: www.szslm.edupage.org
telefón: 044/5522497
telefón: 044/5522497
fax: 044/5514027
Názov školy
Adresa
Dončova 7
03401, Ružomberok
Kontakt
e-mail: szs.rbk@post.sk
web: www.szsrbk.sk
telefón: 044/4328166
telefón: 044/4321528
fax: 044/4321528
Názov školy
Adresa
Hlboká cesta 23
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: htrednyz@stonline.sk
web: www.szshlbokaza.edu.sk
telefón: 041/7244158
telefón: 041/7003571
fax: 041/7233553
Názov školy
Adresa
J.G.Tajovského 24
97429, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: skola@szsbb.eu
web: www.szsbb.eu
telefón: 048/4139985
telefón: 048/918493136
fax: 048/4724343
Názov školy
Adresa
Lúčna 2
98417, Lučenec
Kontakt
e-mail: skola@szslucnalc.sk
web: www.szslucnalc.sk
telefón: 047/4330837
telefón: 047/908942117
fax: 047/4330237
Názov školy
Adresa
J. Kozáčeka 4
96001, Zvolen
Kontakt
e-mail: szszvolen@post.sk
web: www.szszv.edu.sk
telefón: 045/5203711
telefón: 045/918820390
fax: 045/5203746
Názov školy
Adresa
Lipová 32
06683, Humenné
Kontakt
e-mail: skola@szshe.svcmi.sk
web: www.szshe.sk
telefón: 057/7754339
Názov školy
Adresa
Kláštorská 24A
05401, Levoča
Kontakt
e-mail: skola@szsle.svcmi.sk
web: www.szslevoca.sk
telefón: 053/4512269
fax: 053/4512401
Názov školy
Adresa
Levočská 5
05850, Poprad
Kontakt
e-mail: skola@szspp.svcmi.sk
web: www.szspp.sk
telefón: 052/7722704
fax: 052/7721145
Názov školy
Adresa
Kmeťovo stromoradie 1
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@szsbvpo.svcmi.sk
web: www.szssvbazpo.edu.sk
telefón: 051/7722985
telefón: 051/7725302
fax: 051/7722985
Názov školy
Adresa
Sládkovičova 36
08024, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@szspo.svcmi.sk
web: www.szs.edu.sk
telefón: 051/7733304
Názov školy
Adresa
Sovietskych hrdinov 80
08901, Svidník
Kontakt
e-mail: skola@szssk.edu.sk
web: www.szsssk.edu.sk
telefón: 054/7880211
fax: 054/7880210
Názov školy
Adresa
Mäsiarska 25
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: szssvalzbety@pobox.sk
web: www.szssvalzbety.sk
telefón: 055/7298668
telefón: 055/7298668
fax: 055/6226202
Názov školy
Adresa
Kukučínova 40
04137, Košice-Juh
Kontakt
e-mail: szskukucin@stonline.sk
web: www.kukucinka.sk
telefón: 055/6221216
telefón: 055/6224240
fax: 055/6224122
Názov školy
Adresa
Masarykova 27
07101, Michalovce
Kontakt
e-mail: skola@szsmi.eu.sk
web: www.szsmi.eu.sk
telefón: 056/6441452
telefón: 056/6422839
fax: 056/6441596
Názov školy
Adresa
Námestie . mája 1
04801, Rožňava
Kontakt
e-mail: skola@szsrv.edu.sk
web: www.szsrv.edu.sk
telefón: 058/7322339
telefón: 058/7345321
fax: 058/7345321
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie