Asistent opatrovateľa v zariadení pre staršie osoby a osoby so zdravotným postihnutím

5371H00 - sanitár

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Horná 137
02201, Čadca
Kontakt
e-mail: skola@szsfaca.edu.sk
web: www.szsfaca.edu.sk
telefón: 041/4335122
telefón: 041/4312515
fax: 041/4312516
Adresa
M. Hattalu 2149
02601, Dolný Kubín
Kontakt
e-mail: takacpeter@szsdk.sk
web: www.szsdk.sk
telefón: 043/5864813
telefón: 043/5862838
fax: 043/5862838
Adresa
Vrbická 632
03101, Liptovský Mikuláš
Kontakt
e-mail: sekretariatszslm@vuczilina.sk
web: www.szslm.edupage.org
telefón: 044/5522497
telefón: 044/5522497
fax: 044/5514027
Adresa
Dončova 7
03401, Ružomberok
Kontakt
e-mail: szs.rbk@post.sk
web: www.szsrbk.sk
telefón: 044/4328166
telefón: 044/4321528
fax: 044/4321528
Adresa
Hlboká cesta 23
01001, Žilina
Kontakt
e-mail: htrednyz@stonline.sk
web: www.szshlbokaza.edu.sk
telefón: 041/7244158
telefón: 041/7003571
fax: 041/7233553
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie