Pomocný pracovník v sklade (skladový manipulant)

6492E00 - praktická škola /ŠP/

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
J. Valašťana-Dolinského 1
84101, Bratislava-Dúbravka
Kontakt
e-mail: szsaps.dolinskeho@mail.t-com.s
web: www.szsdolba.szm.sk
telefón: 02/64534757
telefón: 02/64534757
fax: 02/64534757
Adresa
Dúbravská cesta 1
84525, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: tajomnicka@dubravska.sk
web: www.dubravska.sk
telefón: 02/54773601
telefón: 02/54773601
fax: 02/54773601
Adresa
Švabinského 7
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
e-mail: spojenaskola7@gmail.com
telefón: 02/63810174-6
telefón: 02/63810188
fax: 02/63810188
Adresa
Pribinova 16/1
90101, Malacky
Kontakt
e-mail: maria.miznerova@stonline.sk
telefón: 034/7722282
telefón: 034/7741046
fax: 034/7741047
Adresa
Komenského 25
90201, Pezinok
Kontakt
e-mail: komenskeho@szspk.sk
web: www.szspk.sk
telefón: 033/6423973
telefón: 033/6423973
fax: 033/6423973
Adresa
Trnavská 2
90301, Senec
Kontakt
e-mail: szs.senec@szstrnavskasen.edu.s
telefón: 02/45923876
Adresa
Gyulu Szabóa 1
92901, Dunajská Streda
Kontakt
e-mail: szspsvjmds@stonline.sk
telefón: 031/5524226
Adresa
Školská 212
92521, Sládkovičovo
Kontakt
e-mail: as@szssladkovicovo.edu.sk
web: www.skolasladkovicovo.edupage.
telefón: 031/7842020
Adresa
Palárikova 1/A
92001, Hlohovec
Kontakt
e-mail: tomsikova@stonline.sk
web: www.ouihc.sk
telefón: 033/7301008
Adresa
Valova 40
92101, Piešťany
Kontakt
e-mail: skola@szspspy.edu.sk
web: www.spojenaskolapn.edupage.org
telefón: 033/7730607
telefón: 033/907200862
Adresa
Nám.sv.Cyrila a Metoda 9
92203, Vrbové
Kontakt
Adresa
Brezová 1
90501, Senica
Kontakt
web: www.spojenaskolase.edupage.org
telefón: 034/6514791
Adresa
Beethovenova 27
91708, Trnava
Kontakt
web: www.szsapstrnava.edupage.org
telefón: 033/5331989
fax: 033/5331989
Adresa
Čajkovského 50
91708, Trnava
Kontakt
telefón: 033/5521028
telefón: 033/5521067
fax: 033/5521028
Adresa
Školská 386/1
01841, Dubnica nad Váhom
Kontakt
Adresa
Továrenská 63/1
90701, Myjava
Kontakt
Adresa
Ul. J. Kollára 3
91532, Nové Mesto nad Váhom
Kontakt
Adresa
Sídl. SNP 1653/152
01701, Považská Bystrica
Kontakt
e-mail: spzaklsk@stonline.sk
web: www.szssnppb.edu.sk
telefón: 042/4261427
telefón: 042/910955341
fax: 042/4328463
Adresa
Nábr. J. Kalinčiaka 4
97101, Prievidza
Kontakt
e-mail: skola@oupd.edu.sk
web: www.oupd.edu.sk
telefón: 046/5423538
telefón: 046/918566793
fax: 046/5423538
Adresa
Úzka 2
97101, Prievidza
Kontakt
Adresa
Športovcov 1461/17
02001, Púchov
Kontakt
Adresa
M. R. Štefánika 323/1
91401, Trenčianska Teplá
Kontakt
e-mail: prsitt@mail.t-com.sk
web: www.szsitrepla.edupage.sk
telefón: 032/6591464
telefón: 032/904263724
fax: 032/6591464
Adresa
Ľudovíta Stárka 12
91105, Trenčín
Kontakt
e-mail: szsivp@stonline.sk
telefón: 032/6523016
telefón: 032/902131520
fax: 032/6523151
Adresa
Z. Nejedlého 41
94001, Levice
Kontakt
e-mail: szsi139@stonline.sk
web: www.skolalevice.edupage.org
telefón: 036/6312072
telefón: 036/6226620
fax: 036/6226620
Adresa
Červeňova 42
94901, Nitra
Kontakt
telefón: 037/7417351
fax: 037/6511802
Adresa
Krátka 11
92701, Šaľa
Kontakt
e-mail: skola@salaspojenaskola.sk
telefón: 031/7705247
Adresa
Tovarnícka 1632
95501, Topoľčany
Kontakt
e-mail: szsiaps@zoznam.sk
telefón: 038/5320021
Adresa
J. Kráľa 39
95301, Zlaté Moravce
Kontakt
e-mail: szszm@stonline.sk
web: www.szszm.edu.sk
telefón: 037/6426077
Adresa
Jašíkova 219
02354, Turzovka
Kontakt
e-mail: specialna.skola@centrum.sk
telefón: 041/4352288
telefón: 041/4352288
fax: 041/4352476
Adresa
Palárikova 2758
02201, Čadca
Kontakt
Adresa
Murgašova 580
02401, Kysucké Nové Mesto
Kontakt
Názov školy
Adresa
Janka Alexyho 1942
03101, Liptovský Mikuláš
Kontakt
e-mail: perdekovatatiana@stonline.sk
telefón: 044/5514740
telefón: 044/5514740
fax: 044/5621895
Adresa
P. Mudroňa 46
03601, Martin
Kontakt
e-mail: spzmt@martinet.sk
telefón: 043/4134004
telefón: 043/4134004
fax: 043/4134004
Adresa
Mila Urbana 160/45
02901, Námestovo
Kontakt
e-mail: ssino@ssino.sk
web: www.szsinamestovo.edu.sk
telefón: 043/5522971
fax: 043/5581475
Adresa
Do Stošky 8
01004, Žilina
Kontakt
Adresa
Ďumbierska 15
97411, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: specialnaskola@gmail.com
web: www.dumbierska.ic.cz
telefón: 048/4141277
fax: 048/4126052
Adresa
Švermova 1
97646, Valaská
Kontakt
e-mail: ovalaska@email.cz
web: www.ouvalaska.edu.sk
telefón: 048/6176923
fax: 048/6176208
Adresa
Zvolenská cesta 59
98401, Lučenec
Kontakt
web: www.szslc.edu.sk
telefón: 047/4333610
fax: 047/4512329
Adresa
Nám.republiky 62
04916, Jelšava
Kontakt
e-mail: szsjelsava1@azet.sk
telefón: 058/4482895
Adresa
Bottova 13
97901, Rimavská Sobota
Kontakt
e-mail: skola@szsrs.edu.sk
telefón: 047/5621725
Adresa
Školská 5
96801, Nová Baňa
Kontakt
e-mail: outpm.novabana@gmail.com
web: www.specialnaskola.sk
telefón: 045/6856546
fax: 045/6856546
Názov školy
Adresa
Českoslov. armády 183/1
96732, Kremnica
Kontakt
e-mail: zsisp@stonline.sk
web: www.szscsakr.edu.sk
telefón: 045/6742420
fax: 045/6742420
Adresa
Pod papierňou 2671
08501, Bardejov
Kontakt
telefón: 054/4722182
Adresa
Komenského 3
06601, Humenné
Kontakt
telefón: 057/7722669
Adresa
Kláštorská 24/a
05401, Levoča
Kontakt
web: www.sssijvle.edu.sk
telefón: 053/4514404
fax: 053/4514404
Adresa
Nám. Štefana Kluberta 2
05401, Levoča
Kontakt
e-mail: skola@nevidiaci.sk
web: www.nevidiaci.sk
telefón: 053/4512395
telefón: 053/4514795
Adresa
Partizánska 2
05801, Poprad
Kontakt
e-mail: skola@ospp.svcmi.sk
web: www.szspartpp.edu.sk
telefón: 052/7729223
Adresa
Chminianske Jakubovany 21
08233, Chminianske Jakubovany
Kontakt
e-mail: skola@oschminj.svcmi.sk
telefón: 051/7958650
Adresa
Masarykova 11175/20C
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: szs@slovanet.sk
telefón: 051/7711964
Adresa
Matice slovenskej 11
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@osmspo.svcmi.sk
web: www.szspomatica11.edupage.org
telefón: 051/7711936
Adresa
Matice slovenskej 13
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: ozbarlicka@gmail.com
web: www.barlicka.com
telefón: 051/7498850
Adresa
Červenica 114
08207, Červenica
Kontakt
e-mail: eszsi.cervenica@centrum.sk
telefón: 051/7790215
fax: 051/7790215
Adresa
Tehelná 23
08271, Lipany
Kontakt
telefón: 051/4573549
Adresa
SNP 15
08301, Sabinov
Kontakt
Adresa
Palárikova 1602/1
06901, Snina
Kontakt
Adresa
Levočská 22
06401, Stará Ľubovňa
Kontakt
web: www.ssisl.sk
telefón: 052/4321006
telefón: 052/4180912
fax: 052/4180911
Adresa
Kukorelliho 552
09431, Hanušovce nad Topľou
Kontakt
telefón: 057/4452305
Adresa
Budovateľská 1309
09301, Vranov nad Topľou
Kontakt
Adresa
M. R. Štefánika 140
09341, Vranov nad Topľou
Kontakt
web: www.szsivt.edupage.sk
telefón: 057/4421627
telefón: 057/4426138
Adresa
Breziny 256
05562, Prakovce
Kontakt
e-mail: oui.prakovce@stonline.sk
telefón: 053/487411
Adresa
Vojenská 13
04001, Košice-Staré Mesto
Kontakt
e-mail: szs.vojenska@post.sk
telefón: 055/7294944
telefón: 055/7294946
fax: 055/7294945
Adresa
Myslavská 401
04016, Košice-Myslava
Kontakt
e-mail: au99@seznam.cz
telefón: 0/905294937
telefón: 0/905294937
Adresa
Alejová 6
04011, Košice-Juh
Kontakt
e-mail: skola@soualejke.edu.sk
web: www.soualejke.edu.ek
telefón: 055/6431497
telefón: 055/6429686
fax: 055/6429686
Adresa
Opatovská cesta 97
04057, Košice-Vyšné Opátske
Kontakt
Adresa
Abovská 244/18
04411, Ždaňa
Kontakt
e-mail: szsizdana@centrum.sk
web: www.szsizdana.sk
telefón: 055/6980050
Adresa
Školská 12
07101, Michalovce
Kontakt
e-mail: oui.mi@stonline.sk
telefón: 056/6883602
telefón: 056/6883601
fax: 056/6883602
Adresa
Kapušianska 2
07214, Pavlovce nad Uhom
Kontakt
Adresa
J. Dózsu 32
07901, Veľké Kapušany
Kontakt
Adresa
Zeleného stromu 8
04801, Rožňava
Kontakt
Adresa
Gaštanova ul. 11
05201, Spišská Nová Ves
Kontakt
e-mail: szstolsnv@szstolsnv.edu.sk
web: www.szstolsnv.sk,wwwcaritas.sk
telefón: 053/4414301
telefón: 053/904930644
fax: 053/4424500
Adresa
Partizánska 13
05361, Spišské Vlachy
Kontakt
Adresa
Poľná 1
07501, Trebišov
Kontakt
e-mail: skola@ouitv.svcmi.sk
telefón: 056/6763642
telefón: 056/6883400
Adresa
Mičurova 367/3
01401, Bytča
Kontakt
Adresa
Duchnovičova 479
06801, Medzilaborce
Kontakt
Adresa
Vodárenská 3
08001, Prešov
Kontakt
Adresa
Fatranská 3321/22
01008, Žilina
Kontakt
Adresa
Pionierska 850/13
96212, Detva
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie