Riadiaci pracovník (manažér) služieb v poľnohospodárstve

6284R00 - ekonomika a manažment podniku

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Dolnozemská cesta 1
85104, Bratislava - mestská časť Petržalka
Kontakt
web: fpm.euba.sk
telefón: 02/67295532
Názov školy
Adresa
Tajovského 13
97401, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: korcmaros@euke.sk
web: www.euke.sk
telefón: 055/6223814
telefón: 055/6221955
Názov školy
Adresa
Univerzitná 1
01026, Žilina
Kontakt
e-mail: dekan@fpedas.uniza.sk
web: http://fpedas.uniza.sk
telefón: 041/5133051
telefón: 041/5133053
fax: 041/5131527
Názov školy
Adresa
Tajovského 10
97401, Banská Bystrica
Kontakt
web: www.ef.umb.sk
telefón: 048/4152776
telefón: 048/4462131
fax: 048/4152793
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie