Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

4572G09 - poľnohosp.výr.-záhradníctvo:kvetinár,zeleninár,sadovník /ŠP/

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Adresa
Koceľova 26
82108, Bratislava-Ružinov
Kontakt
e-mail: sekretariat@souspmba.edu.sk
web: www.soskocelovaba.edu.sk
telefón: 02/55564575
telefón: 02/38100924
fax: 02/55564528
Názov školy
Adresa
Dúbravská cesta 1
84524, Bratislava-Karlova Ves
Kontakt
e-mail: ou@domovrosa.sk
web: www.oudubba.sk
telefón: 02/54773400
telefón: 02/54771448
fax: 02/54791051
Adresa
Švabinského 7
85101, Bratislava-Petržalka
Kontakt
Adresa
Sološnica 1
90637, Sološnica
Kontakt
e-mail: rddsolos@svsba.sk
web: www.rddmsolosnica.sk
telefón: 034/6584188
telefón: 034/6584120
fax: 034/6584120
Adresa
Hviezdoslavova 668
01863, Ladce
Kontakt
e-mail: oulad@nextra.sk
web: www.oulad.edu.sk
telefón: 042/4628646
telefón: 042/903508614
fax: 042/4628197
Adresa
Nábr. J. Kalinčiaka 4
97101, Prievidza
Kontakt
Adresa
Nám. sv.Ladislava 1791/14
95115, Mojmírovce
Kontakt
e-mail: odb_uciliste_mojmir@stonline.sk
web: www.ouimojmirovce.edupage.org
telefón: 037/7798137
telefón: 037/7798196
fax: 037/7798196
Adresa
Nová Ves nad Žitavou 68
95151, Nová Ves nad Žitavou
Kontakt
e-mail: odborne.uciliste@centrum.sk
web: www.ouinvnz.edupage.org
telefón: 037/7884915
telefón: 037/7884915
fax: 037/7884305
Adresa
Moskovská 17
97404, Banská Bystrica
Kontakt
e-mail: ouivgbb@centrum.sk
web: www.oumosbb.sk
telefón: 048/4153140
fax: 048/4152970
Adresa
Chminianske Jakubovany 21
08233, Chminianske Jakubovany
Kontakt
Adresa
Masarykova 11174/20D
08001, Prešov
Kontakt
e-mail: skola@ouipo.svcmi.sk
web: www.ouipo.sk
telefón: 051/7733006
telefón: 051/7596151
fax: 051/7734807
Adresa
M. R. Štefánika 140
09341, Vranov nad Topľou
Kontakt
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie