Pestovateľ poľných plodín a zeleniny

4512L00 - poľnohospodárstvo

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
ul. SNP 30
90028, Ivanka pri Dunaji
Kontakt
e-mail: spojs@nextra.sk
web: www.spojsivanka.sk
telefón: 02/45943321
telefón: 02/45943062
fax: 02/45943062
Názov školy
Adresa
Železničná 5
98701, Poltár
Kontakt
e-mail: soup.poltar@mail.t-com.sk
web: www.soupoltar.edu.sk
telefón: 047/4222264
telefón: 047/905458919
fax: 047/4222264
Názov školy
Adresa
Štefánikova 64
08501, Bardejov
Kontakt
e-mail: skola@zsspolnobj.svcmi.sk
web: www.spojenaskola@edupage.org
telefón: 054/4880150
fax: 054/4880157
Adresa
Kukučínova 23
04012, Košice-Juh
Kontakt
e-mail: soupzastupcatv@dol.sk
telefón: 055/6855389
telefón: 055/6855391
fax: 055/6855391
Adresa
J. Majlátha 2
07651, Pribeník
Kontakt
e-mail: soup-pribenik@mail.t-com.sk
web: www.soupopribenik.edu.sk
telefón: 056/6285020
telefón: 056/6285021
fax: 056/6285021
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Na základe rozhodnutia o vyradení z evidencie uchádzačov o zamestnanie na úrade PSVR si, prosím, upravte registračné údaje.

Dobrovoľne nezamestnaný

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie