Likvidátor buriny

3965M00 - bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci

Kraje a počet škôl ponúkajúcich zvolený odbor

Názov školy
Adresa
Tulipánová 2
01162, Žilina
Kontakt
e-mail: sekretariat@soustavza.edu.sk
web: www.sosstavebna.sk
telefón: 041/7637607
telefón: 041/7232259
fax: 041/7635959
pracujem
pracujem Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...
ISTP

Prebieha vyhľadávanie, prosím, čakajte...

Pomocník

Máte otázky?
Vitajte v ISTP

Váš Internetový Sprievodca Trhom Práce

Prosím, upravte registračné údaje.

Chcem pracovať

Potvrdenie

Vykonať požadovanú akciu?

Áno Nie